Trabzon
Akçaabat
Çaykara
Maçka
Sürmene
Tonya
Vakfıkebir              

                                                                                    

 

Trabzon ilinin 45 km batısında doğuda Çarşıbaşı, batıda Beşikdüzü, Güneyde Tonya ve kuzeyde Karadeniz ile çevrili tarihi önemi, kültürel geçmişiyle gözbebeği bir yaşam merkezi. Vakfıkebir 2000 nüfus sayımına göre 29.607 kişilik nüfusuyla sürekli büyüyen, gelişen ve değişen kimliği ile kültürel değerlerini koruyup geliştirerek yarınlara miras olarak bırakma kararlılığını göstermektedir. Aynı nüfus sayımının sonuçlarını kısaca özetlersek!..


                              

2000 Nüfus Sayımı Sonuçları

İlçe Merkezi Toplam Nüfusu
Kadın
Erkek
Toplam
13632
46%
15975
54%
29607

Köy ve Beldelerin Toplam Nüfusu
İlçenin Genel Nüfusu

23620
53227

Öğrenim Durunlarına Göre Nüfus Dağılımı
Kadın
Erkek
Toplam
Okur Yazar Olmayan
1622
11,9%
667
4,18%
2289
7,73
Okur Yazar Ancak Herhangibir Okul Bitirmemiş
6265
21,16
İlkokul Mezunu
6196
20,93
İlköğretim Okulu Mezunu
1025
3,46
Ortaokul Mezunu
2893
9,77
Ortaokul Dengi Okul Mezunu
213
0,72
Lise Mezunu
6953
23,48
Lise Dengi Okul Mezunu
1530
5,17
Yüksekokul Mezunu
2228
7,53
Mezuniyeti Bilinmeyen
12
0,04
Okuma Yazma Durumu Bilinmeyen
3
0,01

       Vakfıkebir Büyükliman İlköğretim Okulu olarak ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla blimanio.com sitemize eklemiş olduğumuz bu bölümde ziyaretçilerimizin beklentilerinede cevap vermeyi amaçlıyoruz. Sizlerin katkılarıyla ilçemizin tarihi, turistik, kültürel değerlerinin tanıtılması, korunması, yaygınlaştırılması ve yaşatılması için sizlerinde gerek e-mail gerekse telefon aracılığıyla katkılarınızı bekliyoruz. Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. 
      Vakfıkebir Özel bölümümüzde Vakfıkebir'imizin tarihçesi, idari yapısı, fotoğraf arşivi ve elbetteki insanlarımızın yöremize has şive özelliklerini yansıtan yerel sözlüğümüz yer almaktadır. Sözlüğümüz değerli katkılarınızla daha da büyüyerek geçmişten tatlı bir hava yakalamak mümkün olacaktır. Sözlüğe eklenmesini istediğiniz yörede sıklıkla ve geniş bir coğrafyada kullanılan kelimeleri anlamları ile birlikte iletişim panosunu kullanarak mesaj şeklinde bize gönderebilirsiniz.


      
Büyük liman
İlköğretim Okulu olarak bu siteyi yapmaktaki öncelikli amacımız velilerimize ve diğer eğitim gönüllülerine ; fiziksel yapı, çalışanlar, öğrenciler, yardımcı kurumlar ve faaliyetler bazında okulumuzu tanıtmak. Ayrıca İlçe dışında yurdun ve dünyanın çeşitli yerlerinde hayat mücadelelerini sürdüren hemşehrilerimizin memleket özlemlerini gidermeyi amaçladık.
Tonya     Akçaabat     Yaylalar Vakfıkebir   Şifalı sular

           Trabzon    Sürmene     Çaykara   Vakfıkebir   Tonya    Akçaabat   Maçka  Fındık

    
 

                                                    

 

 

Dünden Bugüne Trabzon |Trabzon'un Tarihi | Roma Dönemi | Komnensos Dönemi | Pontus Dönemi |

Osmanlılar Dönemi | Sümela Manastırı | Yayla Kültürü | Trabzon Haritası | Trabzon' da Turizm |

Trabzon' da Kültür | Sportif Turizm | El Sanatları | SporFındık | Kemençe | Horon | Bize Ulaşın |

|Trabzon Kaleleri | Atatürk Köşkü | Müzeler | Konaklar |Camiler Hanlar ve Hamamlar | Manastırlar |  Nüfus | Sağlık|

| Tarihi Yapıtlar | Yayla Turizmi | Turizm Merkezleri| Diğer Yaylalar | Şenlik Tarihleri | Yaylalar Arası Mesafeler | Şifalı Sular |